Bestuur en commissies

Minimaliseren
Bestuur  
Voorzitter: Gerrit van den Helm 
Secretaris: Adriaan van Zandvoort
Penningmeester: Henk Martens
Lid: Clasine van Venrooij
   
Commissies  
Activiteiten: Clasine van Venrooij
Archief:  Ferrie Verhoeven
Monumenten: Frans Rovers
Archeologie: Peter van Nistelrooij
Genealogie: Ferrie Verhoeven
Fotografie: Henk Martens