Activiteiten

Minimaliseren

 Geplande activiteiten 2021 

Januari           Nieuwjaarsreceptie.
Maart             Algemene ledenvergadering.
April               Film/dia presentatie.     
Mei                 Deelnemen aan de herdenking oorlogsslachtoffers.
Juni                Het culturele uitstapje.
September     Deelname Monumentendag.
Oktober          De Vladerack open dag.
November      De jaarlijkse ledenbijeenkomstmiddag/jubeldag.

Archiveren en digitaliseren van het foto’s t.b.v. De Beeldbank
Archiveren en digitaliseren van de div. boeken.
Archiveren en digitaliseren van bidprentjes.
Archivering oude gebruiksvoorwerpen.
Archivering oude ambacht gereedschappen.
Archivering het krantenarchief.
Rondleidingen in de kerk + bezichtiging van het kerkmuseum De Peperbus.
Rondleidingen door het dorp Geffen via historische routes.
Vernieuwen tekstborden bij div. monumenten. Reeds opgestart.
Jaarlijks periodiek onderhoud van het historische kerkhof.
Jaarlijks periodiek onderhoud De schutskooi aan het Elst.
Borden plaatsen verwijzing naar de heemkunde locatie in het Oude Klooster.
De mogelijkheid om onder deskundige begeleiding een bezoek te brengen aan ons archief.
Driemaal per jaar het uitgeven van het Geffens Heemkundig Periodiek “Auw Neijts”.
Maandelijks uitgeven van het verenigingsnieuwsbulletin “De Info’’.
Wekelijkse bezoekmogelijkheid op onze locatie in Het Oude Klooster, Kloosterstraat 7 (2e etage)
Op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
En op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
6 maal per jaar bestuursvergaderingen.1 maal per jaar algemene ledenvergadering.

 i.v.m. het coronavirus kunnen sommige activiteiten geannuleerd worden.