Activiteiten

Minimaliseren

 2020

jan  Nieuwjaarsreceptie 
feb  Algemene ledenvergadering 
mrt  Culturele avond 
mei  Herdenking oorlogsslachtoffers 
jun  Cultureel uitstapje 
jul  Vakantiebijeenkomst 
sep  Tentoonstelling 'Effe noar Geffe' 
sep  Deelname monumentendag
okt  Vladerack open dag 
nov  Jaarlijkse feestmiddag 
dec  Kerstbijeenkomst 

Bijzondere projecten:
Rondleidingen in de kerk + bezichtiging van het kerkmuseum De Peperbus.
Rondleidingen door het dorp Geffen via historische routes.
Vernieuwing tekstborden met QR-code bij diverse monumenten.
Onderhoud van het historische kerkhof.
Onderhoud De schutskooi.
Borden plaatsen verwijzing naar de heemkunde locatie in het Oude Klooster.
De mogelijkheid om onder deskundige begeleiding een snuffelbezoek te brengen aan ons archief.
Drie maal het uitgeven van het Geffens heemkundig periodiek  “Auw Neijts”.
Maandelijks uitgeven van het verenigingsnieuwsbulletin “De Info”.
Digitaliseren fotoarchief t.b.v. website Beeldbank.
Opzetten index boeken inclusief afbeelding kaft en inhoudsopgave.

Wekelijkse activiteiten op onze locatie in Het Oude Klooster (2e etage), Kloosterstraat 7c, Geffen.
Op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
Op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.